Što znači pošumljavanje?

Kada na nekim mjestima duže vrijeme nema šume ili se stabla razbole, stradaju u požaru, možemo posaditi nove sadnice ili posijati sjeme iz kojeg će niknuti nova šuma. To se obično čini u listopadu. Prvo se odabire prikladna površina za pošumljavanje, a potom odgovarajuća vrsta sadnica koje ćemo posaditi. Među ostalim, moramo paziti na vrstu sadnica stabala jer neće sve vrste jednako dobro uspjeti u svim područjima, a trebamo paziti i na razmak među sadnicama kako bi one dobile dovoljno hranjivih tvari, svjetlosti i prostora potrebnih za rast.

Zato će Dukat ovog proljeća, u suradnji s Hrvatskim šumama i zahvaljujući crtežima učenika - sudionika 10. likovnog natječaja „Volim mlijeko!“, posaditi 10.000 sadnica bukve u Gorskom kotaru i tako obnoviti šumu stradalu od potkornjaka (štetočine stabala).