Kako čuvati vodu?

Znaš li da je oko 70 posto površine našega planeta prekriveno vodom? Da, to je jako mnogo, ali pitka voda čini manje od 1 posto vode na Zemlji. Voda je ključna za život ne samo ljudi nego i svih živih bića pa je moramo štedljivo koristiti. Znaš li kako zajedno možemo doprinijeti tome? Najjednostavniji je način da zatvorimo slavinu dok četkamo zube ili sapunamo ruke. Ako je slavina otvorena dok peremo zube, možemo potrošiti jako mnogo vode. Možemo međusobno upozoriti jedni druge kad primijetimo da se ne pridržavamo zatvaranja slavine dok peremo zube. Tako ćemo potrošiti manje vode, računi će biti manji, a naš planet sretniji!