Dukatići čuvaju prirodu

Zabavi se i nauči više s Dukatićima!


Dukatići čuvaju prirodu u brojnim situacijama! Paze na pravilno odlaganje otpada, brinu o očuvanju prirodnih resursa, štede energiju i pronalaze novu namjenu starim predmetima. Pročitaj i druge priče o Dukatićima, čuvarima prirode i pogledaj koji sadržaj donose poučne žaruljice. Zabavno je učiti o zaštiti prirode, zar ne?

Dukatići se brinu za otpad


„Ekipa, trebamo napraviti još nešto“, rekao je Ozonko nakon što su prijatelji provjerili jesu li isključili sve električne uređaje kojima se ne služe.

Našlo se tu mnogo uređaja. Primjerice, Ozonkov je tata ostavio svoje prijenosno računalo uključeno u struju. Ozonkova je sestra svoju glazbenu liniju držala uključenom cijeli dan. U gotovo svakoj prostoriji pronašli su jedan uređaj koji se ne upotrebljava i isključili ga, a Mudrić je vrijedno bilježio svaki uređaj i na kraju izračunao da su znatno uštedjeli na mjesečnome računu.

Ozonko se upravo vratio iz dječje sobe sa svojom odjećom u ruci:  „Trebam nove hlače, i novu majicu, i jednu lijepu, toplu jaknu! Sve sam prerastao!“ rekao je Ozonko.

„A što ćeš učiniti sa starim stvarima?“ upitala je Klara.

„Kako misliš što ću učiniti? Bacit ću ih u smeće!“ odgovorio je Ozonko.

klikni i nauči

„Ne možemo bacati staru odjeću: nju poklanjamo drugima kojima je potrebna ili je recikliramo. Tako činiš dobro djelo dvaput: daješ nekome tko nema ili omogućuješ da se stara odjeća obradi na nov način i time čuvaš okoliš.

klikni i nauči
< > Nastavi čitati
© Dukat, 2024. Sva prava pridržana.
povratak na vrh

Otpad nije smeće

Znaš li da je čovjek jedino biće na svijetu koje proizvodi otpad? I  da dnevno proizvedemo više od jednog kilograma otpada? No otpad nije isto što i smeće. Otpad su predmeti i tvari koje nam više ne trebaju, ali se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati. Smeće je pak otpad s kojim se pogrešno ili neprimjereno rukuje. Miješanjem različitih vrsta otpada (na primjer, papira, plastike i tekstila koje kod kuće zajedno bacimo u isti koš pa u spremnik za miješani komunalni otpad) nastaje smeće koje se vrlo teško i uz visoke troškove može ponovno iskoristiti za izradu novih stvari. Zato je  važno otpad kod kuće, prema vrstama, odvajati u posebne kante i potom ga odložiti u odgovarajuće spremnike jer kad sve bacimo u isti koš – nastaje smeće.

Darujmo ili reciklirajmo odjeću!

Znaš li da okoliš možemo zaštititi i tako što odjeću koju prerastemo ili više ne nosimo možemo oporabiti (reciklirati)? Recikliranje ili oporaba zapravo znači ponovna uporaba nekoga korištenog materijala ili stvari od kojega se mogu izraditi nove stvari. Otpadni tekstil trebamo odlagati u za to predviđene spremnike, a u njih odlažemo odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese, šešire i kape, platnene torbe i krpene igračke te ostale otpadne tekstilne proizvode. Odjeću koja nije poderana i koja se može iskoristiti najbolje je pokloniti nekome kome je ona potrebna.

Ozren "Ozonko" Dukatić

– sportaš u ekipi. Najviše voli kampirati, planinariti i generalno boraviti na svježem zraku. Brbljav je, znatiželjan, glasan. Nestrpljiv je, često prebrzo reagira, ponekad je baš jako brzoplet.

Zlatka "Zelenka" Dukatić

– umjetnički dio Dukatića. Voli crtati, slikati i uređivati stvari. Najviše voli uređivati namještaj.

Klara Dukatić

Klara je povučena, voli čitati i biti u kući. Ne voli kad je se prisiljava da radi nešto što ostaloj ekipi nekako baš sjeda. Voli raditi rukama. Jako je pažljiva i uredna. Ponekad se previše zadubi u stvari koje je zanimaju pa ne vidi i ne čuje što se događa oko nje.

Marko "Mudrić" Dukatić

Marko zna sve o svemu. Pročitao je sve knjige i enciklopedije. Često zna biti „pametnjaković“ koji se strašno ljuti kada netko pogriješi. Nema strpljenja pomagati drugima, ali zato rado dijeli svoje znanje.

Sven "Smješko" Dukatić

Klarin brat je Sven „Smješko“ Dukatić, znanstvenik među Dukatićima. Dok Marko zna sve što piše u knjigama, Sven je sve to isprobao u svom kućnom laboratoriju. Ponekad je nepažljiv pa mu eksperimenti iscure, raspu se, razlete po cijelom stanu. A onda zna okriviti Zlatku ili Klaru da su napravile nered.